AC-System

Producent i bygge/træindustrien,iværksætter eller leverandør til byggemarkeder søges til :

Et helt nyt SPÆRSYSTEM,som er patentanmeldt og udviklet af arkitekt Aage Christensen.

Flere danske byggemarkeder har allerede vist stor interesse for systemet med ønske om at have SPÆRSYSTEMET i deres varesortiment .

Systemets bæreevne m.m. er beregnet efter danske,tyske,engelske og australske byggenormer.

Prototype er fremstillet.

Opfinderen af systemet forventer en videreudvikling af systemet til industriel fremstilling.

SPÆRSYSTEMET består af alle kendte spærtyper- gitterspær,hanebåndsspær og et mindre spær med ben til småhuse.

Det nye SPÆRSYSTEM adskiller sig fra de kendte spærtyper ved ,at det ved oplagring og transport kan foldes helt sammen – se illustration .

Dette gør transporten let og økonomisk,da systemets spær kan transporteres på alm.lastbil og trailer,

SPÆRSYSTEMET ’s spær er samlede og foldede med specielt udviklede patentanmeldte beslag,og alle spærenes dele er forbundne.

Spærene i dette system er lette at folde ud og stabilisere på byggepladsen .

Når spærene er blevet foldet ud til den kendte form,stabiliseres spæret med skruer i beslagenes afmærkede huller.Kun en boremaskine med skruefunktion er nødvendig til stabiliseringen .

SPÆRSYSTEMET har et mindre spær med påmonterede ben,der kan fastgøres til soklen eller stolpesko.Det gør det nemt og hurtigt at bygge en garage,udhus,tilbygning o.lign. Et passende antal af dette spær kan let transporteres på en trailer. Dette kan være attraktivt for selvbyggeren.

SPÆRSYSTEMET kan udføres i træ og metal.

Spærsystemets umiddelbare fordele:

Let og økonomisk at fremstille,da systemet ikke kræver specielt udviklede maskiner.

Nemt og pladsbesparende at opbevare på lager i byggemarkeder og andre steder.

Let og nemt at transportere til byggepladser og brugere.

Let og nemt at folde ud og gøre stabilt.

Lettere at transportere til byggepladser,der ligger langt fra alfarvej end de kendte spærtyper.

SPÆRSYSTEMET kan ligeledes nemt transporteres med skib eller fly/ helikopter til svært tilgængelige steder i verden,

Let og enkelt for selvbyggeren,der vil bygge en garage,et udhus eller andet med det lille spær med ben.

Henvendelse:

Aage Christensen,arkitekt

Toftegade 27,9870 Sindal DK.

Tlf. + 45 98935375 eller + 45 61665375

Mail: info@acsystem.dk

The AAC-System – a newly developed system of rafter

We are looking – for a producer, investor or supplier for construction industry or hardware stores.

Contact:

Architect Aage Christensen, Toftegade 27, DK-9870 Sindal

Phone: +45 9893 5375

Email: info@acsystem.dk

Architect Aaage Christensen has developed the new rafter and a patent application has been filed. Several hardware stores have already shown interest in the invention and would like to sell it.

The carrying capacity has been calculated on the basis of Danish, German and English standards for construction.

A proto-type has been built. An enhanced rafter for industrial production is currently being designed.

The AAC-rafter system encompasses all known types of rafter for larger or smaller constructions, such as smaller houses or buildings.

The AAC-rafter is different from previously known rafter systems, since it is collapsible during storing and transportation (please see the drawing). This implies that the transport of the rafter is easy and economic, since the rafter can be moved on a normal truck or trailer.

An AAC-system rafter is assembled with a newly developed fitting and all parts of the rafter are connected. This means that it is easy to unfold it on the construction site and to stabilize it with marked screws put into the fittings. The only tool necessary is a normal electric drill. Patent applications for the new fittings have been filed.

Smaller types of the AAC-rafter can easily be fastened to a socket or socket shoe. This implies that the system is ideal for the do-it-yourselfer or handymen. With the AAC-rafter it is easy to build a garage, an outhouse or an extension to the house.

The AAC-system can be produced in wood or metal.

The advantages of the AAC-rafter system are:

The rafter system is easy and fast to produce. There is no need for special machines to assemble it.

It doesn’t require much space to store the AAC-rafter.

It is unproblematic to unfold and stabilize the rafter.

The rafter can without problems be transported to construction sites, even construction sites less accessible.

The rafter can easily be transported by boot, airplane or helicopter to places that are difficult to reach.

The rafter is simple to use for the handyman.

AAC-SYSTEM – ein neu entwickeltes Dachsparren- System

GESUCHT WIRD ein Produzent bzw. ein Investor aus der Bau- und Holzindustrie oder ein Zulieferer für Baumärkte.

KONTAKT:

Architekt Aage Christensen, Tofegade 27, DK-9870 Sindal, Dänemark, Tel.: +45 98 93 53 75

Email: info@acsystem.dk

Das neue Sparren-System ist vom Architekten Aage Christensen (Sindal, Dänemark) entwickelt und als Patent angemeldet worden.

Mehrere Baumarktketten haben großes Interesse am Sparren-System gezeigt und möchten dies vertreiben.

Die Tragfähigkeit und weitere technische Spezifikationen des Sparren-Systems sind nach dänischen, deutschen, englischen und australischen Baunormen berechnet worden.

Ein Prototyp des Sparren-Systems wurde hergestellt.

Eine Weiterentwicklung des Sparren-Systems für die industrielle Fertigung ist geplant.

DAS SPARRENSYSTEM BESTEHT AUS ALLEN BEKANNTEN FORMEN VON SPARREN, Gitterträgern und kleineren Sparren mit montierten Stützen für kleine Häuser/Gebäude.

DAS SYSTEM UNTERSCHEIDET SICH VON DEN BEKANNTEN SPARRTYPEN indem das AAC-System bei Lagerung und Transport zusammengefaltet ist (siehe Zeichnung). Dies macht den Transport der Dachsparren leichter und nicht zuletzt wirtschaftlicher, da die Sparren auf einem normalen LKW bzw. Trailer transportiert werden können.

Die Sparren des AAC-Systems werden von speziell entwickelten und zum Patent angemeldeten Beschlägen zusammengehalten und alle Teile des Sparrensystems sind miteinander verbunden.

Dies ermöglicht ein einfaches Aufstellen auf der Baustelle und eine schnelle Stabilisierung durch das Setzen der Schrauben in den markierten Löchern der Beschläge. Hierzu ist lediglich eine Bohrmaschine mit Schraubvorsatz notwendig.

Die kleineren Sparren des AAC-Systems können mit montierten Stützen am Sockel oder auf Pfostenträgern verankert werden. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Konstruktion einer Garage, eines Gartenhauses oder eines Anbaus etc.

Das System ist ideal für den Selbstbau geeignet.

DAS SYSTEM KANN AUS HOLZ ODER METALL HERGESTELLT WERDEN

VORTEILE DES ACC-SPAAREN-SYSTEMS

Einfache und schnelle Herstellung. Es werden keine besonders gefertigten Werkzeuge benötigt.

Einfache Einlagerung durch leichte und kleine Konstruktion.

Leicht auseinanderzuziehen und zu Stabilisieren.

Einfacher Transport zu Baustellen – auch an Orte, die fernab von ausgebauten Wegen liegen. Das Dachsparren-System kann auch leicht auf Schiffen oder mit Flugzeugen bzw. Helikoptern zu schwierig erreichbaren Gegenden auf der Welt transportiert werden.

Leichte Anwendung für den Selbstbauer.